Om Oss

Tjänster

Priser

Kontakt

Priser

Aktiebolag

Bokslut
4 250 kr
Deklaration
2 250 kr
Bolagsbildning
3 450 kr

Handelsbolag

Bokslut
3 450 kr
Deklaration
2 250 kr

Enskild firma

Bokslut / Deklaration
3 990 kr

Övriga tjänster

Timarvode*
579 kr
* priset är per timme
Fristående rådgivning och särskilda insatser*
799 kr
* priset är per timme
Timtaxa Hög*
749 kr
* vid för sent inkommit material